BOBROWICKA PĘTLA POŁUDNIOWA

   W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania turystyka rowerową. Profesjonalne i nowoczesne formy informacji o trasach rowerowych stają się często motywem aktywności rowerowej i wpływają na rozwój turystyki w regionach.
   W takim nurcie gmina Bobrowice przygotowała elektroniczny projekt wizualizacji krajobrazowej dwóch tras rowerowych w formie pętli:
1. Bobrowicka Pętla Południowa o długości 13,7 km
2. Bobrowicka Pętla Północna o długości 24,2 km
   Głównym założeniem opracowania jest graficzna prezentacja ukształtowania terenu wzdłuż tras oraz naniesienie wizualizacji krajobrazowej w formie fotografii i filmów obrazujących poszczególne miejsca i odcinki tras. Taka forma prezentacji pozwoli rowerzystom na zapoznanie się zarówno z walorami przyrodniczymi i kulturowymi szlaku, jaki i ich trudnością wynikającą między innymi z ukształtowania terenu i rodzaju nawierzchni. Celem opracowania jest promocja zdrowego trybu życia i rekreacji poprzez jazdę na rowerze.  
Zapraszamy rowerzystów na trasy!


WYBIERZ TRASĘ:
Widok 3D trasy!

Pobierz ślad GPX